Opening strandseizoen 2024

Het is weer zover, het nieuwe seizoen staat voor de deur. Laten we er een fantastisch en veilig jaar van maken. Vanaf 13 april rijden de tractoren weer vanaf de boulevard en kunnen de boten op zijn plek worden gelegd.

Ieder lid heeft tijdens de eerste 2 weken van de opening van het seizoen recht op de plek waarop hij/zij het voorgaande jaar stond ingeschreven. In het Waeckhuys hangt dit jaar een tekening met daarop de lidnummers en de ligplaatsnummers waarop deze leden zich in 2023 hebben ingeschreven.

Leden die hun oude ligplaats van 2023 opnieuw willen innemen in 2024, moeten;

  1. zich vóór 29 april bij de dagwaker registreren en;
  2. de ligplaats voorzien van spullen waarop de keuringsticker aanwezig is.

Na 29 april mag ieder lid van Skuytevaert zich registreren voor iedere vrije ligplaats. Wederom geldt hierbij dat;

  1. de registratie moet plaatsvinden bij de dagwaker en;
  2. de ligplaats voorzien moet zijn van spullen waarop de keuringsticker aanwezig is.

Gedurende het seizoen wordt gecontroleerd of de keuringstickers incl. lidnummer aanwezig zijn en of dit overeenkomt met de inschrijvingslijst bij de dagwaker.

N.b. op Koningsdag is de trekker slecht beperkt beschikbaar. Wordt verzorgd door dagwaker. Neem hiervoor contact op met het Waeckhuys (06-30447281).

Registratie boten/vaartuigen/kisten & keuringstickers

Om het jullie en de walschippers wat eenvoudiger te maken, is er een registratieformulier (keuringsformulier) beschikbaar. Dit registratieformulier is via de website te downloaden.

Je registratie voor 2024 kan je dus thuis printen en voorbereiden incl. de verzekeringsgegevens. Verder is het belangrijk dat het vaknummer c.q. de ligplaats van je boot en/of kist/plek op het formulier duidelijk en correct wordt aangegeven.

N.B. Het registratieformulier is ook aanwezig in deze Skuytepraet, mocht downloaden niet lukken.

Bij aankomst op strand kan je het formulier door de walschipper laten controleren. Na controle ontvang je de keuringssticker(s). De dagwaker verwerkt de registratie ook digitaal.

Waar is registratie belangrijk voor?

In geval van een calamiteit of bij schade is het voor de dagwakers belangrijk snel contact op te kunnen nemen met de eigenaar en indien nodig te waarschuwen.

Voor alle duidelijkheid, iedereen dient zich te registreren dus ook degenen die alleen een plek, met of zonder kist, op het strand hebben en geen boot of ander soortig vaartuig hebben!

Registratie formulier 2024

Indeling strand, doorgang pad
Evenals vorig jaar moeten we het “pad” vrij houden om in geval van calamiteiten, zoals storm, hoogwater etc. dit pad te kunnen gebruiken om met de tractor hierover te rijden om hulp te bieden waar dit nodig is. Dit is in ons aller belang en geldt voor het hele strand van noord tot zuid.

Vergunningen Tractoren/Jeeps
De strandvergunningen voor  tractoren en 4×4’s kunnen evenals vorig jaar door de vergunninghouders bij de walschippers in het Waeckhuys worden afgehaald.

Rijtijden aanvoer 2024
Tot op de laatste dag (t/m 12 april) zal de bouwploeg bezig zijn om de voorzieningen op het strand klaar te maken. U kunt met uw spullen op strand komen vanaf zaterdag 13 april 9:00 uur. Vanaf die dag zullen 2 weken lang tot en met zondag 28 april dagelijks tractoren rijden om de spullen over het strand te brengen. Het is niet toegestaan eerder op strand te komen met spullen of te beginnen met bouwen. Hieronder een link met de rijtijden.

Rijtijdenlijst  2024

Herhaling kistreglement

Graag herhalen we ook de kistregels die tijdens de ALV van 2022 zijn vastgesteld. Per gezin mag er één kist van max. 2 m hoog worden geplaatst en deze kist mag een maximale inhoud van 2 m³ hebben.

De hoogte wordt gemeten vanaf het zandniveau ter plekke.

Losse spullen als tafels en stoelen moeten aan het einde van de dag tegen de kist worden gezet en bij voorkeur worden vastgebonden.