Privacybeleid

U kunt hier de privacyverklaring ook als PDF document of als Word document downloaden.

 

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Katwijkse Watersport Vereniging Skuytevaert, gevestigd te Katwijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40445100, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: ledenadmin@skuytevaert.nl. 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

Doel Welke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijn Ontvangers

 

     
Onderzoeken of u lid kan worden

 

en

 

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Gezinssamenstelling

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Bankgegevens

·   Lidmaatschap samenstelling

·   Ip-gegevens

Uitvoering van de overeenkomstIndien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maandenLedenadministratie
Administratie·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Gezinssamenstelling

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

·   Lidmaatschap samenstelling

Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.Ledenadministratie

Penningmeester

 

Het uitvoeren van administratie en controle op het strand·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Gezinssamenstelling

·   Lidmaatschap samenstelling

Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst.Door de vereniging aangestelde ‘dagwakers’ en strandcommissarissen
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief.·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

 

informeren

 

Zolang als men aangemeld is.E-marketingtools
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren.·   Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

·   IP-gegevens

 

ToestemmingIedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 

Websitebeheerder

Analytics tools

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft. De Vereniging maakt alleen gebruik van cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Het uitgebreide cookiesbeleid vindt u op de website van de Vereniging.

Cameratoezicht

Op het strand terrein van de Vereniging wordt gebruik gemaakt van een drietal camera’s. Deze camera’s maken elke 10 seconden een foto. Deze beelden worden getoond op de website van de vereniging. De beelden worden niet opgeslagen.

Foto’s

De Vereniging maakt tijdens evenementen en activiteiten foto’s welke geplaatst worden op de website van de Vereniging. Indien u niet wenst op beeldmateriaal te verschijnen dient u dit kenbaar te maken aan de Vereniging.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De Vereniging verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit wettelijk verplicht is.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw wettelijk vertegenwoordiger te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Ineke Klinkenberg

E-mail: ledenadmin@skuytevaert.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.