Ledenbestand

!!Let op!!

*De datumnotatie bij de geboortedatum is :
eerst de maand, daarna dag en jaar.

Formulier ledenbestand Skuytevaert

Zoals afgesproken tijdens de laatste ledenvergadering hierbij het verzoek van het bestuur om nadere informatie te verstrekken met betrekking tot het lidmaatschap.

Ten eerste zijn we een e-mailadressenbestand aan het maken zodat we in de toekomst uitnodigingen, facturen en informatie per e-mail kunnen versturen. We hebben inmiddels al een behoorlijk aantal adressen, maar nog lang niet allemaal. We verzoeken daarom ook om uw emailadres door te geven via de website van Skuytevaert.

Het is voor Skuytevaert van groot belang om een goed inzicht te hebben in de samenstelling van de vereniging, zodat hier het beleid op afgestemd kan worden. We vragen iedereen met een gezinslidmaatschap dan ook om de huidige gezinssamenstelling en geboortedata van de kinderen door te geven. Met al deze gegevens krijgen wij een goed beeld van de samenstelling van de vereniging en kunnen wij voor de toekomst een gericht beleid uitstippelen.

Een ieder alvast bedankt voor de medewerking.

Namens het bestuur,
Jan Hoek