Lid worden

Het inschrijfformulier kan via de onderstaande link worden gedownload. (rechts klikken, opslaan als)

INSCHRIJFFORMULIER

Inschijfformulier KWV Skuytevaert
*
*
*
*
*
*
-
-
*
*
*
*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
*

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan:

K.W.V.Skuytevaert
Postbus 110
2220 AC Katwijk

Om van zijn/haar ondergenoemde bank- of girorekening bedragen af te schrijven wegens contributie en/of barrekening.

*
*
*

Bekijk hier de algemene voorwaarden
*