Archiefcommissie

Archiefcommisie
De Archiefcommissie van de KWV Skuytevaert bewaakt, d.m.v. het systematisch bewaren van documenten, foto’s, films
en ander materiaal, de historie van de bijna 50-jarige vereniging (1963-2013), en werkt mee aan het jubileumboek ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Skuytevaert in 2013.

Beschikt u over bovengenoemd materiaal? Lever het af bij Piet van Duijvenvoorden of bel/mail hem en hij haalt
het bij u op. Beschikbaar gestelde foto’s en films worden gedigitaliseerd en u ontvangt desgewenst de originelen retour.

Voorzitter
Peter Noyons – Tel.: 071 407 41 87 – email: pj.noyons@ziggo.nl

Foto’s/Films/documenten digitaliseren
Piet van Duijvenvoorden, Cleijn Duinplein 102, 2224 BA Katwijk,Tel.: 071 401 64 28
email: duijvenvoordenpv@yahoo.com
Jaap Klok – Tel.: 071 402 85 85 – email: jacobk@ziggo.nl
Peter Noyons – Tel.: 071 407 41 87 – email: pj.noyons@ziggo.nl

Medewerker
Conny van der Plas- Tel.: 071 402 98 95 – email: hcvdplas@xs4all.nl