Oproep voor leden met diploma’s zoals EHBO, BHV, etc.

Beste leden, voor de vergunning van de feestweek en natuurlijk ook voor de algehele veiligheid op het strand willen we graag een overzicht opstellen van mensen die in geval van een calamiteit eerste hulp kunnen verlenen. Een overzicht van deze leden zal bewaard en bijgehouden worden door de Wakers. Doormiddel van een mailtje te sturen aan het secretariaat (secretariaat@skuytevaert.nl) met daarop je naam en je diploma kom je op de lijst.


Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!