Webcams ingeschakeld

De webcams zijn vanaf nu weer ingeschakeld en te bekijken via de links in het boven- en zijmenu van de website, en www.skuytevaert.nl/webcam of  webcam.skuytevaert.nl

Wat stabiliteit betreft kunnen we nog geen garanties geven; het systeem draait op een noodvoorziening, dus de tijd zal uitwijzen hoe stabiel het allemaal daadwerkelijk is.

 

– Webmaster