Terugblik ALV 15 december 2023

Op 15 december vond in een goed gevulde Soos de Algemene Ledenvergadering plaats. Naar goed gebruik stond de jaarrekening en begroting voor het nieuwe jaar op de agenda. Daarnaast gaf het bestuur een doorkijk op de plannen die we voor ogen hebben voor het strand en onze accommodaties met het oog op de toekomst. Meer hierover in de volgende ALV!  

En het was tijd voor een aantal bestuursleden om hun bestuursjasje over te dragen.

Allereerst onze vertrouwde strandcommissaris Henri van Ingen, sinds 2014 bestuurslid. In de zomer altijd op strand te vinden en buiten het seizoen pendelend van het verre Berkenwoude naar de bestuursvergadering. ’s Avonds laat reed hij altijd terug met een colaatje. Henri wordt opgevolgd door Dirk van Duijn. Dank, Henri! 

Jaap van Beelen was sinds 2018 materialencommissaris en heeft vijf jaar doorlopend onderhoud gepleegd aan containers en tractoren. Jaap wordt opgevolgd door Kees Verdoes, voormalig materialencommissaris, dus dat zit wel goed. Dank, Jaap!

En er kwam een einde aan het bezielende voorzitterschap van Jan Hoek.

Jan blikte in een speech terug op zijn negen jaren als voorzitter, op het belang van de watersport, het meegaan met de tijd en de verjonging. Ook waren er warme woorden voor Carry, de creatieve wervelwind achter de schermen (en soms voor) die alles voor elkaar krijgt.

De vereniging staat er goed voor Jan en Carry, heel veel dank hiervoor!

Na de speeches, de bloemen en een aardigheidje voor de vertrekkende bestuursleden nam Rob van der Plas de voorzittershamer van Jan over. Daarna volgde de benoeming van de commissies, een korte rondvraag en het verlossende woord dat het eerste drankje van de vereniging was.