GEEN PAKKEN PASSEN NU !!!

Sorry,
Door het slechte weer zijn de pakken nu (zondagmiddag) nog niet allemaal op strand.
Passen van de pakken voor de watersportdag is verplaatst naar maandagochtend.
9:00 uur