Corona update 2

Beste leden,

Afgelopen dinsdag maakte premier Rutte de nieuwe maatregelen bekend om het coronavirus tegen te gaan. Voorlopig gaan we in Nederland door met de huidige aanpak; zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden, enzovoort. 

Wat betekent dit voor onze club, het beoefenen van watersporten en het recreëren op te strand? Via deze mail willen wij onze aanpak met jullie delen. We hebben besloten om het strand wel alvast op te bouwen. Máár, we mogen en gaan nog niet volledig open. 

Tot 20 mei geldt, in het kort:

  • Start opbouw strand. We informeren via de website wanneer privé spullen naar het strand mogen.
  • Alleen spullen naar het strand die bedoeld zijn voor het uitoefenen van de individuele sport (kiten, zeilen of motorboot varen (alleen of met iemand uit eigen gezin), suppen, kanoën, surfen);
  • Géén eigen spullen naar het strand bestemd voor recreatie (kisten, onderbouwen containers, terrassen bouwen, stoelen, etc.);
  • Toilet en Klaphuys zijn gesloten;
  • Innemen van je oude of nieuwe plek op strand volgt later;
  • Waken volgens de wachtlijst. Aangepast mag in goed onderling overleg.

Hieronder lichten we de aanpak en gevolgen uitgebreider toe.

We starten dit jaar in 3 stappen op:

Stap 1) We bouwen t strand op

De voorbereidingen zijn gestart. We bouwen de komende weken het strand op en sluiten water, energie, etc. aan. Het Klaphuys en de toiletten blijven gesloten, in ieder geval tot 20 mei. Zoals dat ook geldt voor alle andere sportaccommodaties.

Stap 2) Het Skuytevaert strand gaat open, maar alleen voor individuele sporten, niet voor recreatie!

We verwachten dat het clubgedeelte midden mei staat. Vanaf dat moment kan het strand en de containers gebruikt worden voor individuele sporten. Dat betekent dat alleen spullen die noodzakelijk zijn voor de beoefening van de individuele sport naar strand mogen. Dus je kite spullen, zeil- of motorboot, surfplank, sup etc. Hou de website hiervoor in de gaten. Zodra we op het strand staan, kunnen ook de materialen van de vereniging zoals kano’s en planken weer gebruikt worden.

Let op! Acties voor recreatie op strand zijn niet toegestaan. Er mogen dus nog geen kisten, terrassen, onderbouwing van containers, stoelen, etc. worden opgebouwd of naar strand worden gebracht. Dit is in sommige gevallen misschien lastig omdat je spullen voor je sport normaal misschien in een kist hebt liggen. We vragen hiervoor ieders medewerking. Zo kan je je zeil opbergen in een zeilrek in een container. Je wetsuit kan daar aan het ‘kledingrek’. Kan je echt niet zonder kist? Dan mag je voorlopig je trailer met kist op strand laten staan voor t opbergen van je spullen.

Stap 3) Dit is volledig afhankelijk van de maatregelen van overheid na 19 mei

Zodra de regels het toelaten, gaan we weer meer gebruik maken van het strand. Wanneer dat gebeurt en hoe dat er uitziet, is ook voor ons nog onduidelijk. We houden de maatregelen scherp in de gaten en informeren jullie zodra er meer ruimte ontstaat.

Wedstrijden, Feestweek en Watersportweek

Evenementen waar een vergunning voor nodig is, zijn tot 1 september verboden. Hiermee komt de feestweek te vervallen. Ook de watersportweek zoals we die de afgelopen jaren hebben georganiseerd, kan dit jaar niet doorgaan. We bekijken de mogelijkheden voor een aangepast programma. Bijvoorbeeld door de activiteiten en groepsgrootte aan te passen. 

Zeil- en viswedstrijden gaan voorlopig niet door, net als iedere andere vorm van georganiseerde buitensport. Met de jeugdcommissie kijken we hoe, we met de huidige maatregelen, toch invulling kunnen geven aan de activiteiten. 

Waken (dag en nacht)

Zodra het strand geopend is, wordt er ook zoals gebruikelijk gewaakt. Overdag is er een dagwaker aanwezig van 7.00 tot 19.00 uur. Ook blijft de wachtlijst voor de nachtwakers van kracht zoals die in de Skuytepraet en op de website staat. Het Waeckhuys en de wedstrijdtoren bieden voldoende ruimte voor 2 mensen om de 1,5-meterafstandregel in acht te nemen. Voel je je hier niet goed bij of laat je gezondheid of die van een naaste het niet toe om met een onbekende een nacht in het Waeckhuys door te brengen? Maak dan afspraken met je collega-waker. Zo is het tijdelijk toegestaan om de nacht bijvoorbeeld samen op te delen. Eén van 19.00 tot 01.00 uur en de ander van 01.00 tot 07.00 uur. Zit je liever niet alleen? Dan kan je iemand uit je gezin meenemen.

Het innemen van je oude of nieuwe plekje op strand

In de ALV van december 2019 spraken we af dat er voortaan op bootplekken gerecreëerd mag worden zonder boot. Dat plekje wordt ‘jouw’ plekje als je dat registreert in het Waeckhuys. Omdat we nu nog niet mogen recreëren op het strand, stellen we het innemen van een nieuwe of je bestaande plek uit tot we het strand weer volledig mogen gebruiken. Uiteraard blijft de regel van kracht dat je je oude plekje mag innemen in de eerste 2 weken dat we naar strand zijn. Deze 2 weken gaan dit jaar pas in als we het strand weer volledig mogen gebruiken.

Op het strand gelden dezelfde maatregelen als in de hele samenleving op dit moment

We houden minimaal 1,5 m afstand, we hoesten en niezen in onze linker elleboog, we komen niet met meer dan 2 personen samen, etc. Dit betekent dat er maar 1 persoon tegelijk in een container kan zijn. Ook voor het Waeckhuys geldt een verbod om samenscholing, maximaal 1 persoon in het Waeckhuys naast de waker.

We rekenen op jullie medewerking!

Ook wij als bestuur willen dolgraag weer naar strand. Met de eerste 2 stappen starten we een deel van onze vereniging alvast op en geven we individuele sporters de kans om het water op te gaan. 

Alleen met elkaar maken we dit tot een succes en kunnen we hopelijk later dit jaar weer volop van ons strand en onze club genieten. We houden jullie op de hoogte!

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur