Vismaten 2017

Minimale vismaten zijn:

Kabeljauw                35 cm

Schelvis                     30 cm

Zwarte koolvis         35 cm

Witte koolvis           30 cm

Heek                          27 cm

Tongschar                20 cm

Tong                          24 cm

Schol                         27 cm

Wijting                      27 cm

Leng                           63 cm

Blauwe leng             70 cm

Zeebaars                   42 cm (zeker tot 1 juli2017 geldt een meeneemverbod)

Haring                       20 cm

Horsmakreel            15 cm

Sardien                     11 cm

Makreel                    30 cm

Ansjovis                    12 cm

Schar                         officieel geen minimummaat

paling (aal)               28 cm (voor sportvissers geldt een terugzetverplichting!)

bot                             20 cm

 

 

Bag limit zeebaars en kabeljauw

Zeebaars:

Van 1 januari tot 1 juli 2017 geldt er bij het vissen in zee, de kustwateren en in de zeegebieden dat een sportvisser geen zeebaars in bezit mag hebben; de zogenoemde “bag limit” is dus 0.

Vanaf 1 juli 2017 mag een sportvisser maximaal 1 zeebaars in bezit hebben. Uiteraard moet die zeebaars groter zijn dan de minimummaat van 42 cm.

Kabeljauw:

Voor kabeljauw geldt dat u van deze soort maximaal 25 vissen dan wel maximaal 20 kg. in bezit mag hebben.

En dan ook dit nog:

Het is verboden zeebaars of kabeljauw te fileren en te ontdoen van de kop omdat anders niet meer kan worden vastgesteld hoe groot de vissen waren.

De verboden gelden ook voor de binnenwateren die rechtstreeks in verbinding staan met de zee, kustwateren of zeegebieden tot maximaal 30 kilometer landinwaarts.

Het verbod op het in bezit hebben van te veel zeebaars is voor het vissen in zee (inclusief de gebieden die zijn aangewezen als zeegebied in IJmuiden en Scheveningen) opgenomen in artikel 120, lid 1 van de Uitvoeringsregeling zeevisserij in combinatie met artikel 10, lid 4 van de “verordening vangstmogelijkheden”.

Het verbod op het in bezit hebben van te veel zeebaars is voor het vissen in het binnenwater opgenomen in artikel 120, lid 1 en 5 van de Uitvoeringsregeling zeevisserij in combinatie met artikel 10, lid 4 van de `verordening vangstmogelijkheden`. Het in bezit hebben van zeebaars die kleiner is dan 42 cm. is strafbaar gesteld in artikel 2a van de Visserijwet 1963 in combinatie met artikel 120, lid 6 van de Uitvoeringsregeling zeevisserij.

De feitcode is H666.

Let op:

Elke paling die wordt gevangen bij het vissen met de hengel of peur in het kustwater of in zee moet direct levend worden teruggezet.
Ook is het verboden om paling in bezit te hebben bij het vissen met de hengel of peur in het kustwater of in zee (art. 23a Uitvoeringsregeling visserij).
Overtreding van dit verbod is een economisch delict.