Start van het seizoen!

Geachte Leden,
De eerste twee weken zal er weer een rijtijden lijst zijn zowel op de site als in de Skuytepraet waar je kunt zien wanneer boot en overige spullen, naar het strand kan worden gereden.
Als je dan op het strand bent met de boot / vaartuig , meld dit dan de zelfde dag bij de walschipper.
Registreer gelijk bij aankomst de boot / vaartuig laat deze keuren en geef gelijk aan of u gebruik maakt van een kist, ook deze moet nl voorzien worden van een keuringssticker 2015.
Zie Huishoudelijk Reglement,
Reglement van Orde Art.2, Art. 12 en Art.13

Artikel 2
De vaartuigen met hun inventaris, welke bij de K.W.V. “Skuytevaert” staan ingeschreven of tijdelijk van de faciliteiten van bovengenoemde vereniging gebruik maken, dienen te voldoen aan een door de K.W.V. “Skuytevaert” voorgeschreven programma van eisen. Hiertoe zal een bewijs van goedkeuring worden afgegeven. Eigenaren van vaartuigen moeten direct bij het in gebruik nemen van de ligplaats hun vaartuig laten registreren en dienen de goedkeuring zichtbaar te maken door middel van het aanbrengen van een sticker op het vaartuig zodat controle mogelijk is. Het bestuur is bevoegd om bij het in gebreke blijven van bovenstaande, een oplopende boete in rekening te brengen bij eigenaren zoals vastgesteld in de ALV.

Artikel 12
Elk lid van de K.W.V. “Skuytevaert” die door gebrek aan ruimte een kist op het strand wil plaatsen of een rek in een container in gebruik wenst te nemen, dient in eerste instantie een kast van de vereniging te huren.
Het plaatsen van een kist dient, zonodig in overleg met een strandcommis¬saris te geschieden teneinde de netheid en orde op het strand te handhaven.
De kist dient te zijn voorzien van de naam en adres van elke gebruiker.

Artikel 13
Tijdens de eerste 14 dagen na opening van het seizoen, hebben de leden het recht om op dezelfde ligplaats als vorig jaar hun boot te stallen. De plattegrond van de ligplaatsen ligt in het “Waeckhuys” ter inzage. Na 14 dagen zijn de ligplaatsen vrij.

Vergeet ook niet uw verzekeringspolis met de betaling voor 2015 mee te nemen.
Het is dus echt van belang boot / vaartuig / kist zo snel mogelijk te voorzien van keuringssticker 2015.
Van uit het bestuur zal hier strenger op worden nagezien.

Veel strandplezier toegewenst,
Namens het bestuur.

Dit vind je misschien ook leuk...