Cursus zeeroeien goed gestart

Door: Nico van Ravesteyn , Job Dresden, Dirk Taat.

Onze zeevier Kaiman (Rijnland) komt vanaf mei op het strand in Katwijk te liggen om daar te kunnen branding-roeien. Maar, roeien op zee gaat heel anders dan we op het binnenwater gewend zijn. We roeien op zee  in speciale boten. Specifieke kennis en ervaring zijn vereist van de kapitein die de boot afschrijft. Daarom is samen met Die Leythe en strandzeilvereniging Skuytevaert een cursus opgezet voor toekomstige deelnemers en vooral leden die als kapitein willen optreden. De eerste avond op 31 maart j.l. bij  Die Leythe was een groot succes. Deze was gericht op algemene aspecten van roeien op zee, zoals branding, omgaan met golven, stroming, trajectplanning, de rol van de kapitein. Ruim 30 roeiers hebben aandachtig geluisterd naar de inleiding van Kai Fischer, de meest ervaren zeeroeier van Rijnland.  Een van zijn motto’s is : Niet tegen de natuur werken, gebruik meer je hoofd dan je spieren. Een andere belangrijke les voor zeeroeien is:  Houdt altijd een reserve aan, begin je traject tegen de wind (of stroom). Je moet namelijk goed rekening houden met voorspelbare zaken ( getij, weer, vaarwater) maar ook berekend zijn op onvoorspelbare omstandigheden ( bv. plots toenemende wind, een roeier die zeeziek wordt) en daarom goed weten wat je bemanning aankan. De kapitein moet ervoor zorgen dat iedereen zich veilig en comfortabel kan voelen. Dat vraagt onder meer een goede uitleg van elke manoeuvre die bepaalde risico’s met zich draagt. Dat begint al bij het instappen in de branding. Belangrijk is juist op zee dat je de kapitein blindelings volgt en geen discussie start wanneer het er op aan komt om goed en snel te handelen. Met deze cursus hopen we de kapiteins hiervoor klaar te stomen, zodat zij kunnen profiteren van ervaringen van hun voorgangers.

De cursus wordt voorgezet op donderdag 9 april om 19.30 uur  op Rijnland ( niet bij Die Leythe, zoals eerder gemeld). Dan gaan we in op specifieke aspecten, zoals instappen, roeien op zee en  het terug komen door de branding . Op woensdagavond 11 mei om 18 uur sluiten we de cursus af met  een praktijkoefeningen vanaf het strand in Katwijk bij Skuytevaert om dit alles zelf te ervaren. Op 18 mei is een reservedag gepland, want je weet maar nooit welk weer we begin mei beleven.

Maar de lente is begonnen, het weer kan alleen maar beter worden.

Nico van Ravesteyn (Roeivereniging Rijnland)