Aanpassingen opening sociëteit

Door de nieuwe coronamaatregelen komen er ook in de Sociëteit verschillende activiteiten te vervallen. Sportkantines zijn nog geopend tot 17.00 uur, alleen toegankelijk met een geldige QR code, en met een zitplaats voor de bezoekers. Voor ons houdt dat in dat de meeste activiteiten voorlopig zullen vervallen.

Bij binnenkomst moet je QR code direct aan de bar gescand worden.

De geplande Algemene Leden Vergadering wordt verplaatst naar vrijdag 21 januari.

Ook de geplande medewerkers avond van 11 december gaat niet door.  Er is nu nog te veel onduidelijkheid of we het door kunnen laten gaan. Wij hopen dat er dit winterseizoen nog andere momenten komen waar we elkaar kunnen ontmoeten.

Het bestuur van Skuytevaert.